Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Α. Τζιτζικώστας: «Διασφαλίζουμε με έργα την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες»

Α. Τζιτζικώστας: «Διασφαλίζουμε με έργα την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες»

από xper
δημοσιεύτηκε15 November, 2022
ΧΩΡΙΣσχόλια

«Διασφαλίζουμε με έργα την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσίασης του έργου «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των διακρίσεων και προώθησης της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Π. Κ. Μακεδονίας».

Το έργο υλοποιείται με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων Με Αναπηρία, η οποία πραγματοποιεί για πρώτη φορά ένα σύνολο καινοτόμων δράσεων για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του συνόλου των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών εταίρων σε όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι βασικοί σκοποί του έργου είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, η ενσωμάτωση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις πολιτικές, μέτρα, προγράμματα, δράσεις και πρακτικές της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκηση και άλλων συλλογικών φορέων και τέλος η ένταξη και επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «ο στόχος μας με τη συγκεκριμένη δράση δεν είναι άλλος από την εξάλειψη οποιασδήποτε διάκρισης, αλλά και την αφαίρεση οποιουδήποτε εμποδίου, ώστε οι συμπολίτες μας με αναπηρία να συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες. Γι’ αυτό και προωθούμε με συνέπεια την ενσωμάτωση της αναπηρίας στις τοπικές κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές, καθώς και την ενδυνάμωση και ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Και σε αυτή την προσπάθεια, εταίρος μας είναι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων Με Αναπηρία, που θα υλοποιήσει τη δράση. Θέλω να ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία, τον Πρόεδρο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, τον οποίο θέλω επίσης να συγχαρώ για το σπουδαίο έργο του, που σε πολλές περιπτώσεις, ενώ θα έπρεπε δεν είναι ούτε αυτονόητο ούτε εύκολο. Ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είμαστε δίπλα σας και στηρίζουμε το έργο σας με όλες μας τις δυνάμεις».

5

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει τη συγκεκριμένη δράση σε δυο πυλώνες:

1.Την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για την προώθηση της εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία, με βασικούς στόχους: Την ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις για τα δικαιώματά τους στον τομέα της απασχόλησης και την εργασία. Την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και των εργοδοτικών φορέων για θέματα που σχετίζονται με την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και τη δημιουργία και προσφορά θέσεων εργασίας. Την ενημέρωση των στελεχών υπηρεσιών που επισκέπτεται μεγάλος αριθμός πολιτών και οι οποίες έχουν κεντρικό ρόλο στο ζήτημα της κοινωνικής ένταξης όπως τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα Κέντρα Κοινότητας και τα ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ, σε θέματα εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Και την ενίσχυση της ικανότητας των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των συλλογικών φορέων, για την ενσωμάτωση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στην πολιτική και τη δράση τους.

2.Τη συμβουλευτική στην επαγγελματική κατάρτιση, την πιστοποίηση και την προώθηση στην απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις με βασικούς στόχους: Την ανάπτυξη των απαραίτητων επαγγελματικών εφοδίων και προσόντων για την ενδυνάμωση και τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποτελεσματικών επαγγελματικών αποφάσεων. Τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων για την ένταξη στην αγορά εργασίας και την εξοικείωση με ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο εργασιακό περιβάλλον. Και τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης και του βιοτικού επιπέδου των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.

«Η ωριμότητα και ο πολιτισμός κάθε κοινωνίας αντανακλώνται στη θέση που κατέχουν σε αυτή τα άτομα με αναπηρία. Αποτυπώνονται στο κατά πόσο γίνεται καθημερινά πράξη η ισότιμη αντιμετώπισή τους και η έλλειψη κάθε είδους διακρίσεων, στο κατά πόσο εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες πρόσβασης σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής: στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την αγορά εργασίας, τις νέες τεχνολογίες, την άθληση, τις μετακινήσεις. Θέλω λοιπόν, σήμερα να επαναλάβω τη δέσμευσή μου, ότι ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε κάθε μέσο και δυνατότητα που διαθέτουμε, για να είμαστε δίπλα στα Άτομα Με Αναπηρία. Άλλωστε αυτός είναι ο πυρήνας του οράματός μας για τη Μακεδονία του 2030, να είναι μία σύγχρονη αλλά κυρίως ανθρώπινη Περιφέρεια, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς διακρίσεις, με ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες για όλους τους συμπολίτες μας», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, μεταξύ άλλων ευχαρίστησε προσωπικά τον Απόστολο Τζιτζικώστα για τις πολιτικές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τόσο για τα άτομα με αναπηρίες, όσο και για τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και χαρακτήρισε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας “πρωταγωνίστρια” στη στήριξη των ατόμων με αναπηρίες, καθώς το πρόγραμμα που πρώτη υλοποίησε στην Ελλάδα, άνοιξε το δρόμο και σε άλλες τρεις Περιφέρειες, ώστε να υλοποιήσουν αντίστοιχα προγράμματα.