Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Η Κατερίνη στον πυρήνα των πρώτων «πράσινων» πόλεων

Η Κατερίνη στον πυρήνα των πρώτων «πράσινων» πόλεων

Εφαρμογή Καλών Πρακτικών Προστασίας Περιβάλλοντος στο Δήμο Κατερίνης / Environmental Excellence to Local Authorities
από xper
δημοσιεύτηκε1 June, 2023
ΧΩΡΙΣσχόλια

Στον «πυρήνα» των πρώτων Ελληνικών πόλεων μεσαίου μεγέθους, των πρώτων «πράσινων» πραγματικά πόλεων, που ενσωματώνουν στις διαδικασίες τους την συστηματική καταγραφή, αξιολόγηση και ανάδειξη του αστικού πράσινου, μέσω των «Τεχνολογιών Ψηφιοποίησης», συμπεριλαμβάνεται πλέον η πόλη της Κατερίνης.

Ο λόγος για το  βραβευμένο (Βραβεία Περιβάλλοντος 2022 - «Environmental  Awards 2022»)* Πρόγραμμα Εφαρμογής, «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ-ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ», που «τρέχει» ο Δήμος Κατερίνης.  

ι

Σε διάστημα, μικρότερο από ένα χρόνο, από τη συγκεκριμένη βράβευση, το Πρόγραμμα συνεχίζεται και περνά πλέον στο στάδιο της ολοκλήρωσης, σε ότι αφορά την πρώτη φάση του, ενώ ξεκίνησε και η δεύτερη φάση που αφορά στα δένδρα των Αύλειων Χώρων Σχολικών Μονάδων, με ανάλογες δράσεις.

Ειδικότερα, το εν λόγω  πρόγραμμα που εμπνεύστηκε ο Δήμαρχος Κώστας Κουκοδήμος και υλοποιεί ο συντονιστής του προγράμματος Δασολόγος του Δήμου Κατερίνης, τ. Έκτακτος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο επιστημονικό πεδίο της Δασοκομίας Πόλεων, Δρ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος, εστιάζει στις ποιοτικές και ποσοτικές παραμέτρους που αφορούν στην ικανότητα ή μη της «προσαρμογής», καθώς και της «προσαρμοστικότητας» του κάθε δασικού είδους δένδρου, στην εκτίμηση της υγείας και σταθερότητάς τους καθώς και στις συνθήκες του μικροκλίματος.

7

Όπως διευκρινίζει ο Δήμαρχος Κατερίνης, Κώστας Κουκοδήμος: «Για πρώτη φορά όλες οι ψηφιακές πληροφορίες του προγράμματος αυτού, δίνουν τη δυνατότητα στον Δήμο μας και στις υπηρεσίες του, να λειτουργούν «έξυπνα», διαδραστικά, ώστε να λαμβάνονται άμεσα και έγκαιρα αποφάσεις για παρεμβάσεις με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, στα θέματα που αφορούν στην Αειφορική- Βιώσιμη Διαχείριση και στην «ζωντανή» παρουσία του αστικού πρασίνου στην πόλη της Κατερίνης».

Η ταυτότητα του Προγράμματος

1)Για πρώτη φορά, στην νεότερη ιστορία της πόλης της Κατερίνης ολοκληρώθηκε σε διάστημα μικρότερο των επτά μηνών ή αποτύπωση του πολύ μεγάλου αριθμού, που πλησιάζει τις επτά χιλιάδες δένδρα, των δενδροστοιχιών-παρόδιων νησίδων καθώς και των πεντακοσίων χιλιάδων και πλέον χαρακτηριστικών-μεταβλητών όλων των δένδρων (ποσοτικές και ποιοτικές μεταβλητές), με συνολική επίγεια μέτρηση και απογραφή κάθε πληροφορίας που αφορά σε κάθε δένδρο ξεχωριστά.

2) Για πρώτη  φορά στο Δήμο της Κατερίνης ξεκίνησε από τις 11 Ιανουαρίου 2022 η ψηφιοποίηση των 500.000 και πλέον χαρακτηριστικών των δένδρων των Δενδροστοιχιών-Παρόδιων νησίδων, ενώ μέχρι σήμερα ολοκληρώθηκε η ψηφιακή εισαγωγή ποσοστού 95%, στους πίνακες excel, για κάθε δένδρο ξεχωριστά ανά οδό και τμήμα αυτής.

3) Δημιουργία Φωτογραφικής βάσης δεδομένων (αρχεία εικόνων JPEG) ατόμου και δενδροδόχου. Δημιουργείται ταυτόχρονα φωτογραφική βάση δεδομένων ατόμου και δενδροδόχου των δένδρων των πινάκων excel, η οποία θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για το «τώρα» αλλά και τις επόμενες δεκαετίες.

4) Ξεκίνησε η Χαρτογραφική ενσωμάτωση του κάθε δένδρου ξεχωριστά σε Ορθοφωτοχάρτες του 2015-2016 και σε λογισμικό περιβάλλον  Autocad, καθώς και η Στατιστική - πολυκριτηριακή ανάλυση με το Στατιστικό λογισμικό S.P.S.S..

6

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Εφαρμογής «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ-ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ο Δήμος διαθέτει το κατάλληλο «εργαλείο» για να διαμορφώσει, από εδώ και πέρα πλέον, «καθαρές», επιστημονικές, σαφώς διακριτές κατευθυντήριες γραμμές και αρχές σχεδιασμού, συντήρησης και ανάπτυξης του αστικού πράσινου, με ενιαίο ολιστικό τρόπο, συστηματικά, για όλους τους «πράσινους» χώρους, στο πλαίσιο μιας αειφορικής-βιώσιμης πράσινης πόλης. Ο Σχεδιασμός αυτός, θα αφορά στο «τώρα» αλλά και στις επόμενες δεκαετίες, στις επόμενες γενιές των παιδιών μας, αποκλείοντας έτσι κάθε «λανθασμένη» παρέμβαση ειδικά στην επιλογή ειδών και στην διαχείριση των κλαδεύσεων ανά είδος και αποκλείοντας κατά το δυνατόν απλές «εμπειρικές» μεθόδους και τεχνικές, που δεν λαμβάνουν υπόψη την επιστημονική παρατήρηση και παρακολούθηση.

*Ενότητα 3. «Organization and Process Innovation», Υποενότητα «Sustainable Public Authorities», στην κατηγορία «Εφαρμογή Καλών Πρακτικών Προστασίας Περιβάλλοντος στο Δήμο Κατερίνης/Environmental Excellence to Local Authorities»

 

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα διαβάστε εδώ:

https://katerini.gr/2023/06/01/%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%ae%ce%bd%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%ac/