Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ένα πράσινο δώμα δημιούργησε ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης, στην ταράτσα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Μενεμένης, αυξάνοντας τον χώρο πρασίνου στον εν λόγω σχολείο, κατά 491 τ.μ.

To 4o Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης απέκτησε ένα πράσινο δώμα στην ταράτσα

Ένα πράσινο δώμα δημιούργησε ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης, στην ταράτσα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Μενεμένης, αυξάνοντας τον χώρο πρασίνου στον εν λόγω σχολείο, κατά 491 τ.μ.
από xper
δημοσιεύτηκε8 May, 2020
ΧΩΡΙΣσχόλια

Ολοκληρώθηκαν έγκαιρα και με απόλυτη επιτυχία, παρά τις δυσκολίες εν μέσω πανδημίας λόγω κορωνοϊού, οι εργασίες δημιουργίας φυτεμένου δώματος στην ταράτσα του 4ου Δημοτικού σχολείου της Δ.Κ. Μενεμένης της οδού Ν. Κυριακίδη.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 – Προστασία περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ 2014-2020 προϋπολογισμού 219.921,53€.

Ένα πράσινο δώμα δημιούργησε ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης, στην ταράτσα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Μενεμένης, αυξάνοντας τον χώρο πρασίνου στον εν λόγω σχολείο, κατά 491 τ.μ.

Με την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ν. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ»», πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή πολυεπίπεδης διαστρωμάτωσης χρηστικού φυτεμένου δώματος ημιεντατικού τύπου, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές κατασκευής φυτεμένων δωμάτων, έκτασης 644 μ2, στο 4ο Δημοτικό Μενεμένης με σκοπό:

o την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήριο του δημοσίου, κατά τη θερινή και χειμερινή περίοδο
o τη βελτίωση των θερμικών, οπτικών και περιβαλλοντικών συνθηκών σε δημόσιο κτήριο
o τη βελτίωση του μικροκλίματος της ευρύτερης περιοχής στην οποία εντάσσεται το κτήριο
o την επιβράδυνση και τελικά στην αναστροφή της αστικής κλιματικής μεταβολής
o την αύξηση του αστικού πρασίνου ελλείψει ολοκληρωμένων προτάσεων
o τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

https:/

Το έργο είχε στόχο την:
o Αύξηση του χώρου πρασίνου κατά 491 μ2
o Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πάνω από 2.5% (από 9.038 tn CO2/έτος σε 8.787 tn CO2/έτος).
o αθροιστική μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας για θέρμανση και ψύξη στον όροφο κάτω από το φυτεμένο δώμα περίπου πάνω από 5.11%.
o Εξάλειψη των προβλημάτων υγρομόνωσης του κτιρίου αλλά και προβλημάτων απορροής

Ένα πράσινο δώμα δημιούργησε ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης, στην ταράτσα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Μενεμένης, αυξάνοντας τον χώρο πρασίνου στον εν λόγω σχολείο, κατά 491 τ.μ.

Τα οφέλη, όμως είναι πολλαπλά και για τους μαθητές και τους κατοίκους της Μενεμένης καθώς έτσι επιτυγχάνεται η:
o Ευαισθητοποίηση για όλα τα έτη ύπαρξης του φυτεμένου δώματος, μεγάλου αριθμού μαθητών (>150), που αποτελεί και πληθυσμό στόχο για βελτίωση της απόκρισης της Κοινωνίας και των Πολιτών σε θέματα Περιβαλλοντικής Προστασίας,
και
o Συμβολή και ανάδειξη του αστικού τοπίου της περιοχής του κτιρίου που χαρακτηρίζεται από τυπικό πυκνό αστικό ιστό, σκληρά υλικά, απουσία ελεύθερων χώρων κ.λπ. Η προστασία και ανάπτυξη του αστικού πρασίνου είναι μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής θεματικής Στρατηγικής για το Αστικό Περιβάλλον και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της αρχιτεκτονικής της πόλης, της αισθητικής ποιότητας και της επάρκειας δημοσίων χώρων.

Ένα πράσινο δώμα δημιούργησε ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης, στην ταράτσα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Μενεμένης, αυξάνοντας τον χώρο πρασίνου στον εν λόγω σχολείο, κατά 491 τ.μ.